Vandaag besteld, binnen 2 dagen verzonden

Het herroepingsrecht

 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

 

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

 

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via modecollectief@gmail.com. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen

 

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

 

Terugbetaling

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen vijf dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U kunt de redelijk door u gemaakte kosten per e-mail, via modecollectief@gmail.com aan ons doorgeven. Wij zullen deze kosten vergoeden.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

 

  • Voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden zoals lingerie en producten waar label van verwijderd is.

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan

Rosalyne mode
Hanzepark 16
8232 RT
Lelystad
modecollectief@hotmail.com

 

- Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomt betreffende

 

de verkoop van de volgende goederen herroep:

 

 

- Besteld op:

- Ontvangen op

 

 

- Naam klant

 

 

 

- Adres klant:

 

 

 

- Handtekening van klant (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

- Datum

 

 

 

 

Overig

Deze tekst is via de Herroepingsrecht van Webwinkelrecht, onderdeel van ICTRecht, opgesteld.